Διαδικτυακή κατάρτιση για εκπαιδευτικούς και διαμεσολαβητές

πώς να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους μας

Το FREEYOU προωθεί μια σειρά από 5 εργαστήρια για να εισαγάγει την εκπαιδευτική μας μορφή σε εκπαιδευτικούς και διαμεσολαβητές που ενδιαφέρονται να οργανώσουν ένα μάθημα FREEYOU στις τάξεις τους.

Κάθε εργαστήριο θα επικεντρωθεί σε ένα διαφορετικό θέμα και θα διαρκέσει 2 ώρες, με μια εισαγωγική συνεδρία και μια πρακτική συνεδρία:

1. EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1

Εισαγωγή στο FREEYOU: αναλυτικό πρόγραμμα και πόροι

Διαφορετικές τυπολογίες παραπληροφόρησης

2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2

Fact-checking (έλεγχος γεγονότων): μια στρατηγική 3 βημάτων για την επαλήθευση “ψευδών ειδήσεων” και παραποιημένων φωτογραφιών

3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3

Fact-checking (έλεγχος γεγονότων): μια στρατηγική 3 βημάτων για την επαλήθευση “ψευδών ειδήσεων” και παραποιημένων φωτογραφιών

4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4

Social media: memes & viral dynamics

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5

Τεχνητή νοημοσύνη: deepfakes & syntethic media

Εάν επιθυμείτε πρόσβαση στις βιντεοδιαλέξεις, στείλτε ένα αίτημα στη διεύθυνση info@freeyouproject.eu